ROOT CAUSE ANALYSIS & LOGIC TREE ANALYSIS

Analýzy poškození

Typ a rozsah analýzy poruch obvykle závisí na závažnosti a významu dané události. V přírodních a technických vědách je analýza kořenových příčin (RCA) běžnou metodou identifikace a odstraňování příčin poruch nebo problémů. Zejména v chemickém či petrochemickém průmyslu nebo při analýze havárií se technika RCA pravidelně používá.
Základní myšlenka všech metod RCA spočívá především v přesném popisu problému nebo události, myšlenkovém zaznamenání možných příčin a následném systematickém zkoumání dráhy chyby. Důležitou roli zde hrají technická fakta a svědecké výpovědi, ale také následná simulace události.

Pomocnými nástroji dobré RCA jsou kromě správných technik dotazování také vytvoření časové osy od minulosti až po vznik události, rozlišení mezi hlavní příčinou a ostatními příčinnými faktory a také vytvoření kauzálního diagramu (Cause And Effect Logic Tree) pro objasnění souvislosti mezi hlavní příčinou a událostí.