3D NÁVRH A ANALÝZA KONEČNÝCH PRVKŮ

Ověření teorií poškození

Pokud jsou možnosti analytických výpočtových metod vyčerpány nebo jsou geometrie součástí, provozní nebo jízdní režimy velmi složité, jsme schopni vám pomoci také s 3D návrhem. Díky našim odborným znalostem vám nabízíme trojrozměrné modelování s následnou lineární nebo nelineární simulací metodou konečných prvků.

Zvláštní pozornost věnujeme:

 • Stanovení mezní hodnoty zatížení před poškozením součásti
 • Výpočet deformace, napětí a deformace
Simulation-01
Simulation-02
 • Vizualizace kontaktní situace mezi součástmi a těsněními
 • Napětí v součástech v důsledku teplotních vlivů
 • Určení kritických diferenčních pohybů z asymetrického tepelného zatížení
 • Spannungsanalysen und Bewertung nach AD2000 S4 oder ASME Section VIII, Division 2, Part 5
 • DIN EN 13445
Simulation-03

3D návrh s následnou simulací metodou konečných prvků

Analýza metodou konečných prvků je často používaným nástrojem pro ověřování teorií poškození, zejména v souvislosti s vyšetřováním poškození.

V této souvislosti vám nabízíme návrh a výpočet:

Simulation-04
 • pro těsnění v silové přípojce / silové přípojce bočníku
 • pro přírubové a těsnicí spoje všeho druhu
 • pro kovová těsnění, jako jsou dvojité kužely, těsnicí kroužky, kroužkové spoje nebo těsnicí čočky.
 • pro zvážení nestandardizovaných / nestandardizovaných speciálních konstrukcí
Simulation-06