PROGRAMOVÝ SYSTÉM KLINGER BABSY

BABSy – Systém pro konstrukci nádob a přístrojů

Programový systém KLINGER BABSy je modulární výpočetní nástroj pro rychlý a efektivní výpočet tlakově a teplotně namáhaných součástí při výrobě a opravách potrubí a přístrojů.

Název BABSy je kombinací slov Behälter- und Apparate Bau System (systém pro konstrukci nádob a aparátů) a jako modulární systém umožňuje provádět výpočty v souladu s celou řadou konstrukčních předpisů, jako jsou AD2000, DIN EN 13480, DIN EN 13445 a ASME Code Section VIII Div. 1. Kompletní seznam dostupných programových modulů najdete jako přehled na konci stránky.

Programový systém vyvíjí a programuje inženýrská kancelář Thomas Dutz od roku 1982. V průběhu desetiletí dokázal systém, který byl dále vyvíjen a aktualizován až do současnosti, přesvědčit mnoho zákazníků z oboru strojírenství a přístrojové techniky, uživatele z mnoha projekčních a plánovacích kanceláří i řadu renomovaných provozovatelů zařízení a učinit z nich stálé zákazníky a uživatele. V roce 2020 byl předán z rukou vývojáře společnosti KLINGER Kempchen GmbH a od počátku roku 2021 je udržován, aktualizován a dále rozvíjen v následujících měsících a letech oddělením KLINGER Engineering.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Thomasi Dutzovi za to, že nám i nadále poskytuje podporu a pomoc.

KLINGER BABSy v současné době nabízí výpočetní moduly pro následující předpisy:

  • AD 2000 řady B a S
  • DIN EN 13480 Kovové průmyslové potrubí
  • DIN EN 13445 Nevyhřívané tlakové nádoby
  • BS5500 Britská norma
  • ASME Code Section VIII / Div.1
  • ASME Code Section VIII / Div.2
  • Stoomwezen

Kromě toho jsou k dispozici další moduly, některé z nich individuální, pro širokou škálu aplikací.

Použití programu:

Přístup* do systému programu plánujeme zájemcům poskytnout od třetího čtvrtletí roku 2021. Přístup bude poskytován jako instalace pro jednoho uživatele. Využitím našeho programového systému bychom chtěli být oporou našim věrným zákazníkům a usnadnit jim práci na a s tlakovými díly. Proto se bude pořizovací cena i roční servisní poplatek částečně odvíjet od obratu z posledních let. Máte zájem o náš programový systém? Obraťte se na nás a my vám vypracujeme vhodnou nabídku.

*Na nákup a využívání programového systému KLINGER BABSy mají nárok pouze stávající zákazníci společnosti KLINGER Kempchen GmbH, kteří již mají zákaznické číslo do 31. 12. 2020.

Další vývoj do budoucna:

Modulární programový systém, jako je KLINGER BABSy, nám jako poskytovateli inženýrských služeb nabízí možnost vyvíjet optimalizované výpočetní algoritmy nebo v případě potřeby nová výpočetní řešení pro naše zákazníky.

Těsněné spoje jsou naší hlavní činností. Proto intenzivně pracujeme na nové verzi normy DIN EN 1591-1, jejíž větší část je již na domácím trhu. Zaměřujeme se především na vývoj nástrojů pro matematické ověření pevnosti a těsnosti přírubových spojů se skleněnou vložkou, přírubových spojů s vložkami nebo povlaky a přírubových spojů z plastů.

Je to proto, že jejich výpočet podle stávající verze normy DIN EN 1591-1 s parametry těsnění podle DIN EN 13555 není zatím jednoduše možný. Naším cílem je tuto mezeru v roce 2021 s pomocí našich zkušeností a znalostí odstranit a v budoucnu umožnit výpočet včetně průkazu těsnosti.