VYŠETŘOVÁNÍ ŠKOD A INCIDENTŮ

Systematická opatření ke zjištění příčin

Navzdory pečlivému návrhu, kvalitním těsněním a zvyšující se kvalitě montáže není vždy možné zabránit selhání přírubových spojů, a to ani při dodržení zamýšleného provozního režimu. Zejména známé soubory pravidel trpí některými nedostatky.

Takové netěsnosti přírubových spojů často způsobují obrovské ekonomické ztráty v důsledku nežádoucího úniku média a s tím obvykle spojeného zastavení výroby.

Poškození navíc obvykle vede ke značným opravám s poměrně vysokými náklady na údržbu a čištění netěsného prostředí.
Zde je důležité zahájit cílená systematická opatření ke zjištění příčiny a objasnění všech okolností s cílem zjistit příčiny úniku.

Nápravná opatření lze cíleně zahájit pouze tehdy, pokud jsou příčiny škod objasněny na základě příslušných šetření. Stejné nebo podobné nežádoucí příhody lze v budoucnu bezpečně vyloučit.

Závěrečná zpráva o šetření

Na závěr společně s vámi vypracujeme vyšetřovací zprávu s bezprostředními příčinami úniku. Všechna šetření podléhají přísné důvěrnosti.