STATICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTY POTRUBÍ

Stanovení řezného zatížení přírubových spojů

Stavební analýzy potrubí a návrh a výpočet přírubových spojů se stále více spojují. Zatímco dříve se statická analýza potrubí používala pouze v projektech pro kontrolu návrhu potrubí, v budoucnu bude hrát stále důležitější roli. Ačkoli výpočet přírubových spojů lze provádět i s určitými konzervativními předpoklady pro vnější přídavná zatížení (např. DIN EN 1092), potíž spočívá v těchto předpokladech samotných.

Mnoho stávajících přírubových spojů je beznadějně přetíženo konzervativními předpoklady a není snadné prokázat jejich pevnost a těsnost. Zejména kvůli rostoucím právním předpisům a strategii navrhování a realizace nových systémů a zařízení ve stále kompaktnějším provedení nabývá ekonomická efektivita při plánování ještě většího významu.

Zatížení komponent, které vychází z předpokladu pro návrh, může za určitých okolností vést k nehospodárnému předimenzování jednotlivých komponent zařízení. Zaměřujeme se především na stanovení vnitřního zatížení přírubových spojů, které vyplývá z provozu stávajícího potrubí příslušného zařízení. Tato vnitřní zatížení využíváme k vlastnímu návrhu nebo výpočtu příslušného přírubového spoje. Statické analýzy potrubí však lze použít také k potvrzení nebo zamítnutí teorie poškození při vyšetřování netěsností a systémových poruch.

V této souvislosti nabízíme našim zákazníkům

  • Vytváření a provádění statických analýz potrubí pomocí programového systému ROHR 2:
Rohrstatik-2
Rohrstatik-3

Výpočty podle předpisů DIN EN 13480, ASME B31.1, ASME B31.3 a dalších.

  • Statický výpočet ocelových procesních potrubí, potrubí se stopovým ohřevem / opláštěných potrubí s komplexním popisem zatěžovacího stavu
  • Vytvoření poptávkových specifikací pro ocelové kompenzátory, ložiskové body s pružinovými nebo konstantními podpěrami a speciální trubková ložiska.
  • Stanovení nosných zatížení pro plánování ocelových konstrukcí
  • Vytvoření specifikací výpočtu pro konkrétní místo
  • Příprava ověřitelné dokumentace
Rohrstatik-1

Plánovací izometrie nebo izometrie podle stavu

Výpočty obvykle provádíme na základě plánů nebo izometrických údajů poskytnutých zákazníkem. Každý izometrický výkres vždy obsahuje specifikaci nebo výkres konzol nebo podpěr. Pokud nemáte k dispozici dostatečnou dokumentaci, je součástí našich služeb zaznamenat dotčené systémy včetně konzol a podpěr na místě.