KLINGER Engineering

Inženýrské služby pro těsnění spár

KLINGER Engineering je součástí společnosti KLINGER Kempchen GmbH v Oberhausenu (Německo) a nabízí širokou škálu služeb pro jednotlivé společnosti KLINGER a jejich mezinárodní zákazníky v rámci skupiny KLINGER.
Tým KLINGER Engineering tvoří inženýři, technici a techničtí odborníci z nejrůznějších oborů. Každý člen týmu jedinečným způsobem kombinuje rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti z nejrůznějších odvětví. Tým má dohromady desítky let znalostí z nejrůznějších oborů, jako je rafinérské inženýrství, chemické inženýrství, jaderné inženýrství, projektování potrubí a přístrojů, konstrukce potrubí a přístrojů, konstrukce chemických přístrojů, svařovací technika, materiálové inženýrství, koroze a metalurgie, konstrukce elektráren, konstrukce kompresorů a turbín, jakož i ze speciálních tematických oblastí, jako je vyšetřování škod a řízení spolehlivosti.

Odborné znalosti a zkušenosti

Ve společnosti KLINGER Engineering se zaměřujeme na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Bez ohledu na to, zda se jedná o přepravu kapalného nebo plynného média: Naším úkolem je zajistit, aby tato média zůstala přesně tam, kam patří. Naše inženýrské služby zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz bez úniků a následných nebo materiálních škod. Naše odborné znalosti a zkušenosti jsou základem pro naše inovativní a nejmodernější metody návrhu a výpočtu těsnicích spojů.

Uplatňováním a neustálým vývojem různých softwarových řešení přizpůsobených specifickým požadavkům příslušných průmyslových odvětví zajišťujeme a garantujeme spolehlivou funkci těsnicích spojů.