ODVĚTVÍ, VE KTERÝCH PŮSOBÍME

Prostřednictvím naší celosvětové distribuční sítě, která se skládá z dlouholetých, kvalifikovaných a kompetentních servisních a prodejních partnerů, jsme schopni nabídnout našim zákazníkům řešení specifická pro dané odvětví a region.

Výrobky společnosti KLINGER Kempchen se celosvětově používají na mnoha různých trzích a v různých odvětvích. Našim zákazníkům nabízíme řešení specifická pro dané odvětví a region, která jsou podporována naší celosvětovou prodejní sítí s dlouholetými, kvalifikovanými a kompetentními servisními a distribučními partnery. To umožňuje rychlý servis, optimalizované dodací lhůty a služby orientované na zákazníka přímo na místě.

Nabízíme řešení pro následující odvětví: