Koncepty řízení

Školení montérů přírub a definice montážních norem

Optimalizace přírubových spojů v rámci tříd trubek nebo přírubových spojů přístrojů je jediným způsobem, jak dosáhnout nekompromisně těsných přírubových spojů. Samotný výpočet, šroub a kvalitní těsnění však nezaručují spolehlivou těsnost. Té lze dosáhnout pouze při montáži přírubového spoje s použitím již vypočtených přírub, těsnění a šroubů. Cílem je zde spojit teorii s praxí a pomocí vhodných montážních specifikací a strategií skutečně „působit na šrouby silou“, kterou těsnění potřebuje pro spolehlivou funkci. Současně je třeba stanovit a zavést pravidla pro cílené a účinné řízení kvality.


V této souvislosti vám nabízíme

Vývoj montážních norem nebo návodů:

 • Vývoj konceptu montážního standardu přizpůsobeného potřebám vaší společnosti.
 • Utahovací sekvence, volitelně s určením potřebného šroubovacího zařízení.
 • Koncepce řízení kvality pro vaše opatření údržby, projekty nebo obraty.
 • Volitelně s nástroji pro spolehlivou dokumentaci montovaných přírubových spojů nebo montážních vad:

Školení montérů přírub a odpovědných techniků:

 • Nabízíme vám kurz montáže přírub, který pokrývá celý obsah základního kvalifikačního stupně s certifikací montérů nebo bez ní (délka školení: 1 den, max. 10 h).
 • Případně vám rádi zorganizujeme školení speciálně přizpůsobené vašim provozním požadavkům a aplikacím.
 • Pro provozní inženýry, vedoucí pracoviště, mistry a techniky s funkcí dozoru nabízíme pokročilé školení na odpovědného technika podle normy DIN EN 1591-4 (s certifikací nebo bez ní) na základě základního kvalifikačního stupně (s předchozí certifikací).
 • Školení probíhají v našich servisních střediscích v Oberhausenu a Leuně. Nebo mobilně před vaším pracovištěm v našem školicím voze nebo přímo u vás na pracovišti s naším mobilním školicím zařízením.

Vytvoření montážních tabulek pro utahovací momenty:

 • Výpočet přírubových spojů, které se vás týkají.
 • Optimalizace / snížení požadované šířky pásma těsnění z hlediska nákladů a přínosů.
 • Utahovací momenty pro montáž přírubových spojů.
 • Důkaz těsnosti pro předložení schvalovacím orgánům.