ANALÝZA TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ

Analytické metody a zařízení

Při analýze některých případů poškození se zaměřujeme na interakci mezi použitými těsnicími materiály, provozním médiem a provozní teplotou a v některých případech také na kvalitu surovin dodaných pro výrobu těsnění. V naší chemické laboratoři používáme nejmodernější analytické metody a zařízení k charakterizaci, katalogizaci a archivaci jednotlivých materiálů. V rámci analýzy poškození máme k dispozici nejen příslušné analytické metody a vybavení, ale také širokou škálu informací o materiálech, které umožňují posoudit zákonitosti poškození.