Profesionální analýza těsnících ploch a přírubových spojů

V praxi se setkáte s přírubami, které mají různé vady na styčné ploše s těsněním. Zda je poškození vážné, v závislosti na působení místního povrchovýho tlaku. Jako příklady lze identifikovat následující problémy:

 • Nerovnosti v přírubě v důsledku koroze (povrchová eroze a/nebo důlková koroze).
 • Škrábance vycházející zevnitř ven, například při čištění příruby pomocí škrabek nebo kartáčů, které jsou tvrdší než materiál příruby
 • Prohlubně ve vnější oblasti těsnicího pásu, vytvořené roztažením nástrojů při instalaci nebo demontáži těsnění.
 • Částečné promáčkliny uprostřed těsnicích ploch.
 • a další…

Posouzení situace

KemAnalysis umožňuje posouzení této situace. Souvislost mezi deformací a působícím povrchovým tlakem je vytvořena jasným zobrazením nerovností jako otisku formy v grafitové vrstvě a současně zobrazením povrchového tlaku pomocí papíru citlivého na tlak.

Realizace KEM

KemAnalysis se instaluje jako konvenční těsnění. Speciální pouzdro drží měřicí jednotku bezpečně pohromadě a chrání citlivý měřicí papír před chemickým napadením. Analýza pak může začít okamžitě. Buď pomocí čistě vizuálního odhadu nebo pomocí softwarově podporované plošné analýzy.

KemAnalysis poskytuje mimo jiné :

 • Znalosti o ztrátě síly šroubu při montáži.
 • Zjištění deformace příruby při montáži.
 • Posouzení vlivu nerovností těsnící plochy na těsnicí chování.
 • Lokalizace místa závad nebo poškození.
 • Zjištění ke stanovení potřebných sanačních opatření.
 • Znalosti pro určení nejlepší možné konfigurace těsnění.