KONSTRUKCE TĚSNICÍCH SPOJŮ V OBLASTI VYSOKÝCH TEPLOT

Kdy začíná vysoký teplotní rozsah?

Vývoj nových technologických postupů v různých průmyslových odvětvích vyžaduje stále vyšší provozní teploty a provozní tlaky. Aplikace a použití standardních těsnění a standardních materiálů z těsnicí techniky dosáhly nejpozději při teplotě 500 °C svých limitů z hlediska funkčnosti a trvanlivosti. Totéž platí pro normalizované výpočtové metody známých předpisů ASME, DIN EN 13445 nebo AD 2000.

Zde vám na požádání rádi poskytneme naše know-how v oblasti použití materiálů a aplikace výpočtových metod přizpůsobených vysokým teplotám. Zatímco před několika lety byla výpočtová teplota 650 až 700 °C úkolem a překážkou, kterou bylo třeba zvládnout poprvé, dnes již můžeme prokázat zkušenosti s výpočtovými teplotami až 1050 °C.

Nabízíme vám kompletní servis, počínaje předběžným výběrem vhodných materiálů a těsnicích systémů, přes návrh a specifikaci požadovaných komponent až po koordinaci s příslušnými zkušebními organizacemi (Notified Body) nebo inspekčními agenturami ASME.
Na přání zákazníka také plánujeme a provádíme příslušné zkoušky komponent při příslušných provozních teplotách, abychom ověřili účinnost návrhů a potvrdili trvanlivost těsnění.