VYHODNOCENÍ ŠKOD NA MÍSTĚ

Prevence nebezpečí a bezpečnost

Pokud dojde ke škodám, je prvořadé pokračovat v odvracení nebezpečí nebo zabezpečit okolí a zabránit dalšímu ohrožení osob a životního prostředí. Druhým krokem je naplánování analýzy škod a stanovení typu a rozsahu vyšetřovacích kroků. Velký význam má zajištění důkazů na místě škody. Pokud jsou důkazy nebo informace nedostatečně zaznamenány nebo neúmyslně zničeny, snižuje se pravděpodobnost analýzy založené na faktech a zvyšuje se míra nepřímé analýzy. Pouze analýza založená na faktech však nabízí možnost spolehlivě vyloučit chyby a slabá místa v procesech a konstrukcích v budoucnu.

Wir biV této souvislosti nabízíme následující služby:eten Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Leistungen:

  • Analýza přírubového spoje na místě po vzniku netěsnosti.
  • Analýza příčiny: Jak byl přírubový spoj sestaven? Existují známky nedostatečné péče při montáži? Byly použity správné součásti?
  • Doprovod při demontáži netěsných přírubových spojů na místě ve vašich prostorách.
  • Přesná dokumentace nálezů při otevření přírubového spoje.
  • Zajištění, označení a zabalení použitých součástí a jejich přeprava ke zkoumání v našich laboratořích.
  • Posouzení a analýza zajištěných součástí v našich chemických a fyzikálních laboratořích, aby bylo možné spolehlivě identifikovat případné systematické vady.