NÁVRH A VÝPOČET TĚSNĚNÍ SVAŘOVACÍCH KROUŽKŮ

Požadovaná těsnost a spolehlivost

Těsnění se svařovacími kroužky se používají vždy, když použití jiných statických těsnění není možné z důvodu značně rozdílných teplot, když riziko netěsnosti vede k přerušení provozu nebo když nebezpečná povaha média vyžaduje vyšší stupeň těsnosti a spolehlivosti.

Těsnění se svařovacími kroužky jsou obvykle vyrobena ze stejného nebo příbuzného materiálu jako trubky nebo příruby a používají se pouze v párech. Austenitická těsnění svařovacích kroužků se také často používají pro přírubové spoje z CrMo ocelí s niklovým povlakem na těsnicích plochách.

Těsnění svařovacích kroužků jsou k dispozici v mnoha typech a materiálech i v kombinacích s pomocnými těsněními.
Který typ těsnění svařovacího kroužku se v těsnicí spáře použije, závisí na různých parametrech a požadavcích. Těsnění svařovacích kroužků podle profilu A21 nebo A22 se obvykle používají v přírubových spojích, kde je zajištěno rovnoměrné chování při tepelné roztažnosti a rozložení teploty. U přírubových spojů s nerovnoměrným chováním při tepelné roztažnosti a rozložením teplot se obecně doporučuje použití těsnění svařovacího kroužku s dutým okrajem podle profilů A24, A25 a A23. Dutý okraj optimalizuje napěťové podmínky v těsnicím švu mezi oběma polovinami svarového kroužku.
Pokud je důležitá uzavřená konstrukce a nedestruktivní testování nebo pokud je třeba výrazně snížit nároky na montáž, rádi navrhneme naše těsnění svařovacích kroužků typu A42 také podle vašich požadavků.

Bez ohledu na zvolený profil svařovacího kroužku se důrazně doporučuje zkontrolovat provedení příruby a těsnění. Výpočet požadovaných šířek těsnicích kroužků, kontrola únavové pevnosti, požadovaných sil na šrouby i povrchových tlaků na těsnění při všech vyskytujících se provozních podmínkách ukáže případná slabá místa těsnicího spoje. Zejména v případě spojů se svařovacími kroužky s různými materiálovými dvojicemi může být povinný výpočet svarových švů.

V této souvislosti vám nabízíme:

  • Výpočet stávajících těsnění svařovacích kroužků podle normy KEMPCHEN s průkazem a bez průkazu přírubového spoje podle DIN EN 1591-1.
schweissring
schweissring2
  • Návrh těsnění svařovacích kroužků podle normy KEMPCHEN a stanovení požadované geometrie těsnění s ohledem na stanovené konstrukční, zkušební a provozní podmínky, s návrhem nebo bez návrhu souvisejícího přírubového spoje podle DIN EN 1591-1.
  • Stanovení požadovaných materiálů pro zvolený profil svařovacího kroužku.
Schweissring 3
schweissring4
  • Stanovení minimální požadované geometrie svaru pro upevňovací svary.
  • Návrh a dodávka upínacích zařízení pro montáž těsnicích kroužků svarů.
  • Podpora/poradenství na místě před montáží a během ní.
  • Řízení kvality v rámci celé výroby těsnicího spoje.
schweissring 5

Vhodnost materiálů a jejich kombinací pro svařování

Svařovací vhodnost materiálů a materiálových dvojic, specifikace přídavných kovů, svařovacích postupů a parametrů, jakož i provedení případných tepelných úprav (před/po WHT) musí být zkontrolovány a specifikovány svářečským inženýrem s ohledem na podmínky v místě instalace. Možnost svařování a prostorové podmínky při montáži, jakož i kvalifikaci a stupeň zkušeností provádějícího personálu, které souvisejí se stanoveným postupem svařování, musí rovněž stanovit nebo zkontrolovat svářečský technik.