TĚSNĚNÍ Z KOVU A MĚKKÉHO MATERIÁLU

Těsnění z kovů a měkkých materiálů se osvědčila ve všech průmyslových odvětvích, a to i v náročných těsnicích úlohách. Zejména tam, kde je třeba zvládnout vysoké tlaky a teploty, a tím i vyšší síly šroubů a splnit vysoké požadavky na těsnění.

Ochrana přírub je absolutní, protože geometrie kovových podpěr je vždy speciálně přizpůsobena měkkému materiálu. Možnosti výroby ve formě kruhových prstenců, oválů nebo rámů jsou rozmanité. Těsnění mohou být s pásy, otvory a přídržnými jazýčky nebo bez nich a najdou uplatnění v mnoha aplikacích.

» TĚSNĚNÍ Z PRYŽE A OCELI
» VLNITÉ TĚSNĚNÍ
» TĚSNĚNÍ HORKÝM PLYNEM A HORKÝM TRYSKÁNÍM
» SPIRÁLOVĚ VINUTÁ TĚSNĚNÍ
» HŘEBENOVĚ PROFILOVANÁ TĚSNĚNÍ
» TĚSNĚNÍ S KOVOVÝM PLÁŠTĚM

TĚSNĚNÍ Z PRYŽE A OCELI

pro širokou škálu aplikací v těsnicí technice.

Pryžovo-ocelová těsnění si vydobyla pevnou oblast použití v těsnicí technice. Všude tam, kde je požadováno bezpečné utěsnění médií s extrémně nízkou těsností a nízkými šroubovacími silami při relativně nízkých teplotách, nabízejí pryžovo-ocelová těsnění optimální řešení.

Příslušné ocelové opěrné kroužky zabraňují vymačkání těsnění a zvyšují jeho stabilitu, takže bezproblémová manipulace s pryžovo-ocelovými těsněními je možná i v těch nejnáročnějších montážních podmínkách.

Pryžový materiál těsnění zajišťuje spolehlivé utěsnění i v drsných provozních podmínkách díky své velmi dobré přizpůsobivosti těsnicím plochám. Pryžovo-ocelová těsnění splňují požadavky TA-Luft (Technické pokyny pro kontrolu kvality ovzduší) s přihlédnutím k bodu 3.3.1.4 směrnice VDI 2440, kdy je dodržen maximální tlak na instalační plochu.

Downloads

Produktdokumentation Gummi-Stahl-Dichtungen (pdf)

Broschüre Versorgungsbereich (pdf)

Metall-Weichstoff-dichtungen: Hier Gummi-Stahl-Dichtungen

VLNITÉ TĚSNĚNÍ

Univerzálně použitelné těsnicí prvky

Díky všestranným možnostem výroby v podobě kruhových kroužků, oválů, podlouhlých oválů nebo rámů, které mohou být s pásy, otvory a přídržnými výstupky nebo bez nich, nacházejí uplatnění ve stále více oblastech. Těsnění mohou být zcela nebo jen částečně zakrytá. U přírub s nízkou pevností v ohybu se výborně osvědčila vlnitá těsnění s momentovou podporou.

I v případě neobrobených přírub bylo možné dosáhnout uspokojivé těsnosti použitím vhodně přizpůsobivých překryvů z měkkého materiálu.

Těsnění lze vyrábět ve všech běžných rozměrech až do cca 6000 mm.

Downloads

Produktdokumentation Gewellte Dichtungen (pdf)

Metall-Weichstoff-Dichtungen: Hier gewellte Dichtungen imProfil

TĚSNĚNÍ HORKÝM PLYNEM A HORKÝM TRYSKÁNÍM

Léty prověřený v metalurgickém průmyslu

Těsnění horkým plynem a horkým tryskáním se používají především se suchými plyny a vysokým suchým teplem. Jsou ideální pro hrubý provoz v potrubích horkých plynů a horkého tryskání s obecně nízkými tlaky. K dispozici jsou různá provedení v závislosti na požadavku na těsnění a teplotě příruby.

Obecně těsnění splňují požadavky kladené na těsnění pro provoz v horkých plynových nebo horkých tryskacích linkách. Těsnění jsou odolná vůči vysokým teplotám, nehořlavá a chemicky odolná vůči suchým horkým plynům. Používají se při vysokých teplotách a tlacích do 10 barů. Těsnění s grafitovou mezivrstvou lze použít až do teploty 550 °C.

Těsnění jsou k dispozici jako kruhové nebo oválné těsnicí kroužky a také jako rámečky. Standardně se skládají z jádra z nelegované oceli o tloušťce 3 mm a povlaku ze skelné tkaniny s impregnací na bázi grafitu.

Vyrábíme rámová těsnění s přivařenými očky nebo ve zvláštních případech s otvory podle výkresů zákazníka. Na přání můžeme tato těsnění dodat i s jiným ocelovým jádrem, například z materiálu 1.4541 nebo 1.5415.

Downloads

Produktdokumentation Heissgas- und Heisswind-Dichtungen (pdf)

Metall-Weichstoff-Dichtungen: Hier Heißgas- und Heißwind-Dichtungen für die Industrie.

SPIRÁLOVĚ VINUTÁ TĚSNĚNÍ

Spiroflex

Spirálově vinutá těsnění jsou osvědčenými těsnicími prvky v rafineriích, chemických závodech, plynárnách, úpravnách vody i při stavbě potrubí obecně.

Těsnění Spiroflex SpV mají po celou dobu stejný výplňový pásek. Obvyklými výplňovými materiály jsou grafit, slinutý nebo neslinutý PTFE a slída. Těsnění Spiroflex SpV jsou vhodná pro přírubové spoje pod PN 25 pouze v případě dostatečně vysokých šroubových sil.

Protokol o zkoušce BAM: Profil SpV s grafitem pro kapalný a plynný kyslík 350 °C 250 bar (certifikát výrobce na základě protokolu o zkoušce BAM).

Těsnění Spiroflex s těsnicí zónou Profil SpZ mají stejnou výplňovou pásku na vnitřní i vnější straně a PTFE výplňovou pásku ve střední oblasti. Vyznačují se zvláštními technickými výhodami:

  • Nižší požadované předdeformační síly se zvýšenou těsností, protože povrchový tlak je soustředěn na střední oblast – těsnicí zónu z nespečeného PTFE. Proto lze těsnění s profilem SpZ používat od PN 10. Minimální povrchový tlak je 30 N/mm² místo jinak požadovaných 50 N/mm².
  • Od povrchového tlaku vznikají menší radiální síly než například u těsnění zcela vyplněných PTFE. Proto při malých jmenovitých průměrech do max. DN 200 a nízkém těsnicím tlaku cca 60 N/mm² není nutné podepírat spirály vnitřním kroužkem. Vysoké tlaky a/nebo časté změny zatížení vyžadují vysoký těsnicí tlak, spirály pak musí být podepřeny odpovídající geometrií příruby nebo přídavnými kroužky.
  • Vzhledem k tomu, že těsnicí zóna z PTFE je chráněna oblastmi vyplněnými grafitem, lze vydržet extrémní namáhání.
  • U těsnění SpZ s těsnicí zónou z PTFE DN 150 byly pomocí heliového detektoru netěsností naměřeny úniky 10-8 mbar I s-1 m-1.

Těsnění Spiroflex SpFS v provedení „Fire-safe“ jsou opatřena výplňovými páskami z nespékaného PTFE na vnitřní straně a grafitovými výplňovými páskami na vnější straně. Vhodné pro aplikace, kde výrobek nesmí přijít do styku s grafitem a provozní teplota je nižší než 250 °C. Pro teploty nad 250 °C a požadavek „požární bezpečnosti“ lze použít těsnění Spiroflex SpV s grafitovou výplňovou páskou.

Downloads

Produktdokumentation Spiraldichtungen (pdf)

Metall-Weichstoff-Dichtungen: Hier Spiraldichtungen für die Industrie.

HŘEBENOVĚ PROFILOVANÁ TĚSNĚNÍ

Vysoké tlaky a teploty – zvládnutí vysokých šroubových sil

Hřebenově profilovaná těsnění se osvědčila ve všech průmyslových odvětvích, a to i v těch nejobtížnějších těsnicích úlohách. Naše hřebenová profilovaná těsnění lze nalézt v konvenčních elektrárnách i v primárním okruhu jaderných elektráren. V odvětví jaderných elektráren například jako těsnění výměníků tepla, těsnění víka ventilů nebo těsnění víka šachet u parogenerátorů nebo tlakoměrů.

Také v chemickém nebo petrochemickém průmyslu se hřebenově profilovaná těsnění výborně osvědčila. Zejména tam, kde je třeba kontrolovat vysoké tlaky a teploty, a tím i vysoké šroubové síly. Aby se zabránilo poškození přírub kovovým jádrem, používají se v praxi hřebenově profilovaná těsnění s PTFE, grafitovými, hliníkovými nebo stříbrnými překryvy. Ochrana přírub je absolutní, protože geometrie profilu je speciálně přizpůsobena tloušťce překryvu.

Vyvinuli jsme různé profily, které vyhovují různým materiálovým vlastnostem podpěr.
Skutečným úkolem relativně měkkých podpěr není primárně chránit příruby, ale zajistit bezpečné utěsnění při nízkých minimálních povrchových tlacích. V profilování kovové podpěry vyplněné podpěrným materiálem vzniká tříosý napěťový stav. Zatížitelnost se zvyšuje až na mez pevnosti materiálu těsnění nebo příruby. Stabilita této kombinace je tedy výrazně vyšší než u čistého PTFE, grafitového, hliníkového nebo stříbrného těsnění.

Na našich soustruzích lze vyrábět hřebenově profilovaná těsnění od několika mm až do průměru 4 500 mm. Možnosti výroby těsnění větších průměrů nebo speciálních provedení podle výkresů, například oválných těsnění, se ověřují případ od případu. U těsnění pro výměníky tepla s pásy se ihned šijí pásy s hřebenovým profilem.

Downloads

Produktdokumentation Kammprofilierte Dichtungen (pdf)

Metall-Weichstoff-Dichtungen: Hier kammprofildichtungen für die Industrie.
Metall-Weichstoff-Dichtungen. Hier eine Kammprofilierte-Dichtungen mit Steg und Auflage. Der Steg wurde angeheftet.

TĚSNĚNÍ S KOVOVÝM PLÁŠTĚM

Těsnění s kovovým pláštěm jsou osvědčené těsnicí prvky pro přístrojovou techniku. V oblasti do 550 °C jsou však stále častěji vytlačována těsněními z kovově měkkých materiálů, například těsněními s hřebenovým profilem.

Při teplotách nad 500 °C, například v oblasti horkých výbuchů, se kovová plášťová těsnění doposud vyrovnávala plným kovovým těsněním nebo těsněním se svařovacími kroužky.

Plášťová těsnění se obvykle skládají z plechového pláště s vložkou z materiálu Rivatherm-Super, grafitu nebo FA1) nebo dokonce z několika vrstev plechu.

Plášť z plechu by měl být co nejměkčí a nejpružnější, ale z důvodů koroze se často vyžaduje plášť z nerezové oceli z materiálu 1.4541 nebo 1.4571.

Čím tvrdší je plášť, tím jemnější musí být drsnost příruby.

Vložka se vybírá podle drsnosti příruby, která má být přemostěna. Čím lepší je kvalita povrchu a rovinnost těsnicích ploch, tím tvrdší může být vložka.

Existuje mnoho možných kombinací, z nichž jsou zde uvedeny dva krajní případy:

velmi měkké: hliníkový plášť
vložka z grafitu

velmi tvrdá: plášť z nerezové oceli
slídová vložka

Metall-Weichstoff-Dichtungen: Hier eine Metallummantelte Dichtung, der Steg ist angeschweißt
Profil F8

Downloads

Produktdokumentation Metallummantelte Dichtungen (pdf)

Kompletní katalog najdete v naší sekci ke stažení.