KEMPROOF® BERECHNUNGSPROGRAMM

bezplatný online výpočetní program pro utahovací momenty šroubů

Podporujeme naše zákazníky komplexně a podle jejich potřeb při výpočtech těsnících spojů: s naším bezplatným online programem KemProof pro výpočet utahovacích momentů šroubů a také s komplexními analýzami podle projektových specifikací. Na našich webových stránkách www.klinger-kempchen.de nabízíme našim zákazníkům bezplatný výpočet utahovacích momentů šroubů v 5 jednoduchých krocích.

Program poskytuje utahovací moment šroubů s ohledem na:

  • DIN-, ANSI-Typ příruby
  • Dodatečné zatížení
  • Typ šroubu a materiál šroubu
  • Tlak
  • Teplota
  • požadovaná třída úniku / netěsnosti
  • Koeficienty tření
  • Typ těsnění

V případě potřeby je možný kontrolní výpočet podle DIN EN 1591-1 za předpokladu použití přírub DIN EN 1092-1. Zohledňují se další údaje, jako je materiál příruby a jmenovité výpočtové napětí. Kromě točivého momentu poskytuje výpočet také optimální úrovně využití přírub, šroubů a těsnění a také sklon listu příruby. Pokud je překročen maximální sklon přírubového listu, program to signalizuje. Při výpočtu točivého momentu je zohledněn požadavek na minimalizaci VDI 2290. Bezplatná online kalkulace je samozřejmě dostupná i na vašem smartphonu. To znamená, že naši službu můžete využít kdekoli, například přímo na místě montáže.

Zaregistrujte se na kemproof.klinger-kempchen.de .

Krátce nato obdržíte e-mailem povolení přístupu, se kterým můžete KemProof okamžitě používat. Všechny relevantní parametry lze vybrat z datových tabulek pomocí struktury menu. Už po několika položkách uživatelsky přívětivý program ukáže požadovaný výsledek. Všechna data vám budou zaslána e-mailem jako soubor PDF.

KemProof Berechnungsservice