KONCEPTY SPOLEHLIVOSTI PRO
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, NOVÉ KONSTRUKCE A OPTIMALIZACE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Těsnost výměníků tepla

Vedle čerpadel a potrubí jsou v mnoha podnicích srdcem procesních systémů výměníky tepla a chladiče vzduchu. Netěsné nebo neúčinné výměníky tepla mohou rychle ohrozit bezpečný a hospodárný provoz. Náklady na údržbu, opravy nebo utěsnění netěsností rychle narůstají; ztráty v maržích z neplánovaných odstávek vedou ke špatným výsledkům. Zároveň v případě nežádoucích emisí vede zvýšená citlivost místních obyvatel často ke stížnostem na úřadech nebo v podnicích.


V této souvislosti vám nabízíme

Pro těsnost výměníků tepla:

 • Výpočet jednotlivých přírubových spojů přístroje až po systematický výpočet celého přístroje.
 • Zpracování výpočtových projektů pro stávající skupiny přístrojů nebo oblasti zařízení.
 • Systematické vyšetřování problémů s netěsnostmi.
  • Optimalizace stávajících přírubových spojů přístrojů:
  • Vytváření koncepcí těsnosti pro vaše přístroje.
  • Vytvoření specifikací šroubů, těsnění a dalších příslušných komponent pro budoucí nákup náhradních dílů.
  • Utahovací momenty / síly šroubů pro montážní práce.
  • Montážní koncepty a montážní strategie pro vaši údržbu.
  • Optimalizace typů šroubů a použitých materiálů a typů těsnění z hlediska nákladů a přínosů.
  • Poradenství / podpora pro efektivní využití pneumatického a hydraulického utahovacího nářadí.
  • Podpora při montáži a zajištění kvality během montážních prací, aby bylo zajištěno, že na těsnění působí i vypočtené síly.
  • Výpočtová a instalační dokumentace, včetně testování naším spolupracujícím notifikovaným orgánem na vyžádání.
  • Testovatelné podklady pro vašeho odborníka pro testování před uvedením do provozu podle § 15 BetrSichV (německé nařízení).
  • Výpočtový důkaz těsnosti podle VDI 2290.

Kromě toho:

 • Statické analýzy připojených potrubních systémů pomocí ROHR 2.
 • Stanovení skutečných přídavných zatížení (sil a momentů) na přírubové spoje, případně s analýzou napětí pro uvažovaný potrubní systém.
 • Záznamy potrubí na místě, kde není jasná dokumentace.

Pro novou konstrukci výměníků tepla:

 • Statické analýzy připojených potrubních systémů pomocí ROHR 2.
 • Stanovení skutečných přídavných zatížení (sil a momentů) na přírubové spoje, případně s analýzou napětí pro uvažovaný potrubní systém.
 • Záznamy potrubí na místě, kde není jasná dokumentace.

Pro optimalizaci účinnosti výměníků tepla:

 • Analýza stávajících mezer mezi oddělovacími a přepážkovými deskami ve výměnících tepla.
 • Návrh těsnění oddělovacích a přepážkových desek pro svazky trubek za účelem zvýšení účinnosti.