NÁVRH A VÝPOČET KOVOVÝCH TĚSNĚNÍ

Pro sotva měřitelné nejmenší míry úniků

Kovová těsnění se v průmyslu a v těsnicí technice vyskytují ve velkém množství geometrických tvarů a materiálů. Škála aplikací kovových těsnění začíná tam, kde těsnění z měkkých materiálů, jako jsou vlákna, grafit a elastomery, již nepracují dostatečně spolehlivě při provozním tlaku nebo teplotě, kterou je třeba utěsnit, nebo tam, kde hrozí nebezpečí selhání těsnění. Konstrukce kovových těsnění mají potenciál stát se skutečně „těsnými“, přičemž „těsnost“ lze v tomto bodě chápat jako „rychlost úniku, která již není měřitelná (qL < 10-10 mbar * l * s-1)“.

Obecně řečeno: Obdélníková plochá těsnění, těsnění s kulovým profilem, kulatá drátěná těsnění, čočková těsnění, těsnění s dvojitým kuželem a těsnění s kroužkovým spojem.

jsou k dispozici v nesčetných materiálech a kombinacích materiálů s povlaky i bez nich (nikl, měď, stříbro, …). Kromě výše uvedených forem těsnění existuje také několik dalších provedení, jako jsou těsnění s hrotem nebo těsnění s C-kroužkem.

Do skupiny kovových těsnění lze počítat i těsnění s kovovým pláštěm. Ačkoli je v tomto provedení těsnění do těsnění začleněn měkký materiál, samotný těsnicí účinek je čistě kovový se všemi výhodami a nevýhodami kovového těsnění.

Výpočet a návrh je naše know-how

Společnost KLINGER Engineering technicky vyřešila návrh těsnicích spojů s kovovými protilehlými těsněními pro všechna kovová těsnění dostupná na trhu.

Dichtungsflaenchenpressung
Vergleichsspannung

Rozhodli jsme se znovu prozkoumat a vyhodnotit tvářecí a těsnicí vlastnosti kovových těsnění s přihlédnutím ke všem vlastnostem materiálu, jako je mez kluzu a tvrdost. Důvodem je skutečnost, že výpočet a konstrukce kovových těsnicích spojů není ve srovnání s jinými typy těsnění nikterak triviální.

V tuto chvíli vám nabízíme řadu výpočetních řešení a výkladů.

  • Těsnicí spoje s dvojitým kuželovým těsněním
Doppelkonus-Dichtungen
Doppelkonus_Spalt
  • Těsnění spojů pomocí těsnění čoček DIN
  • Těsnicí spoje s těsnicími kroužky podle ASME
  • Těsnicí spoje s těsněním z korunového profilu podle normy ASME

Speciální řešení díky know-how

Díky našemu know-how a zkušenostem jsme schopni posoudit a vyhodnotit prakticky jakékoliv speciální řešení pomocí nejmodernějších výpočtových metod. Díky našim třem vlastním laboratořím (mechanická laboratoř, chemická laboratoř a pilotní závod) máme také možnost ověřit výsledky výpočtů a proveditelnost s ohledem na výrobní technologii pomocí zkoušek komponent.

Pokud se kromě pevnosti bere v úvahu také těsnost, provádí se výpočet přírubových spojů citlivě podle normy DIN EN 1591-1 nebo poněkud komplikovaněji v kombinaci s doplňkovou nebo podpůrnou numerickou simulací (FEA). Na tomto místě bychom rádi upozornili, že všechny ostatní v současnosti používané předpisy nejsou vhodné pro stanovení smysluplných montážních hodnot nebo očekávaných těsnostních vlastností v reálných provozních podmínkách. Výslovně je zde zahrnuta i Taylorova-Forgeova metoda, která na první dojem naznačuje zohlednění montážních, zkušebních a konstrukčních podmínek. V žádném případě není vhodná pro určení, zda lze systém skutečně sestavit tak, aby splňoval požadavky na těsnost ve všech uvažovaných zatěžovacích situacích.

Naše výpočty určují nejúčinnější předpínací sílu a zároveň poskytují předpověď plastické deformace těsnicích boků. Tím je současně zajištěna těsnost na jedné straně a omezena postupná plastifikace těsnicích ploch přírub na straně druhé. Nebo vám můžeme sdělit, kdy je nutné mechanické opracování těsnicích ploch.