STANOVENÍ TĚSNICÍCH VLASTNOSTÍ

podle DIN EN 13555

Naše fyzikální laboratoř má v porovnání s konkurencí nejvšestrannější vybavení zkušebními stoly pro těsnění. Od pokojové teploty až po 900 °C jsme schopni stanovit těsnicí vlastnosti v souladu s normou DIN EN 13555 a dalšími předpisy a požadavky. Měření těsnosti lze provádět až do zkušební teploty 600 °C a maximálního zkušebního tlaku 160 barů. Rádi vám poradíme a pomůžeme a stanovíme přesné parametry těsnění, které potřebujete pro vaši aplikaci – pro jakýkoli typ těsnicího materiálu a bez ohledu na výrobce.

Všechny veřejné parametry těsnění jsou zpracovány a zaneseny do naší databáze těsnění. V rámci databáze těsnění můžete vybrat charakteristiky těsnění pro vaše těsnění a zobrazit údaje v tabulkové a grafické podobě. Vybrané údaje lze kdykoli stáhnout ve formě souboru XML nebo ve formátu PDF.