ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI PŘÍRUBOVÉ SESTAVY

Šroubové přírubové spoje jsou v chemickém a petrochemickém průmyslu klíčovým aspektem konstrukce zařízení. Selhání těchto přírubových spojů může významně ohrozit bezpečnost osob a životního prostředí a vést k vysokým nákladům na prostoje, opravy a ztráty ve výrobě. V mnoha případech je příčinou selhání kritických přírubových spojů nevhodná montáž. Z tohoto důvodu společnost TA-Luft požaduje, aby provozovatelé zajistili kvalifikaci pracovníků provádějících montáž přírubových spojů.

Za účelem kontroly kvalifikace montážního personálu se od provozovatelů obvykle požaduje předložení osvědčení o způsobilosti podle normy DIN EN 1591-4. V případě, že se jedná o montážní personál, je nutné předložit osvědčení o způsobilosti. V praxi se však ukázalo, že osobní znalosti a zkušenosti ne vždy splňují požadavky, zejména v případě rozsáhlých odstávek zařízení s mezinárodním montážním personálem, a to i přes existenci osvědčení o způsobilosti.

K posouzení osobní způsobilosti montéra a k ověření specifických požadavků na provozovatele byla vyvinuta zkouška způsobilosti jako doplněk k osvědčení o způsobilosti podle normy DIN EN 1591-4. Zkouška způsobilosti byla provedena v souladu s normou DIN EN 1591-4 a byla provedena v souladu s normou DIN EN 1591-4.

Cílem zkoušky způsobilosti pro montáž přírub je individuální a praktické ověření dovedností montéra přírub. Jsou zadány praktické úkoly pro šroubování, například na přírubových spojích s odsazením. Hodnotitel hodnotí jednotlivé pracovní kroky pomocí hodnotící matice. Ta zahrnuje aspekty, jako je příprava pracoviště, správné používání osobních ochranných pomůcek, výběr předepsaných materiálů, kontrola kvality materiálu, mazání závitu šroubu a styčné plochy matice, vyrovnání přírub, manipulace s momentovým klíčem a použití předepsaných krouticích momentů.

Zkouška způsobilosti pro montáž přírub poskytuje provozovateli reálné posouzení, zda má montér dostatečné zkušenosti a způsobilost pro montáž přírub. Tím se významně snižuje riziko netěsností přírubových spojů způsobených chybami při montáži.