TYPOVÉ TESTY, TESTY TA-LUFT NEBO BEZPEČNOST PŘI VYFOUKNUTÍ

Návrh, konstrukce a definice

Nezáleží na tom, o jaký design se snažíte, jakou konstrukci upřednostňujete nebo jaké těsnění používáte: Naše laboratoř vám ráda pomůže s vyhodnocením a provedením typových zkoušek, zkoušek TA-Luft nebo zkoušek bezpečnosti při vyfukování. V našem technologickém centru pro šroubové spoje můžeme do jedné z našich vakuových komor zavést i složité geometrické prvky, které vám pomohou definovat efektivní celkovou těsnost.