KONSTRUKCE TĚSNICÍCH SPOJŮ A SPECIÁLNÍCH TĚSNĚNÍ

Zkušenosti a znalost těsnění a těsnicích materiálů

Návrh, konstrukce, výpočet a specifikace těsnění a těsnicích spojů vyžaduje mnoho zkušeností a znalostí o chování těsnění a těsnicích materiálů v širokém rozsahu provozních podmínek. Pouhé použití známých pravidel a předpisů, jako jsou ASME, DIN EN 13445 nebo AD 2000, a pouhé posouzení těsnění nebo těsnicího spoje prostřednictvím charakteristik těsnění, jako je DIN EN 13555, neříká nic o těsnosti přírubového spoje v montážních nebo provozních podmínkách.

Nabízíme vám uzavřený servis, počínaje předběžným výběrem vhodných materiálů i vhodných těsnicích systémů přes návrh a specifikaci požadovaných komponent až po koordinaci s příslušnými zkušebními organizacemi (notifikovaný orgán) nebo inspekčními agenturami ASME.

Konstrukční kritérium Těsnění
Návrhový parametr Těsnění

Základem pro výběr těsnění jsou často vlastnosti těsnění zjištěné na normalizovaných zkušebních stolicích, zejména výsledky zkoušek těsnosti. Aby však bylo možné vyrobit spolehlivé a těsné přírubové spoje, je třeba na těsnicí spoj a konstrukci pohlížet komplexně.

Konstruktion 3
Konstruktion 3

Konstrukce a design
těsnění a přírubových spojů

 • s těsněním v přípojce silového potrubí
 • s těsněním v silovém zkratu
 • Přírubové spoje na výměnících tepla
 • s kovovými těsněními, jako jsou dvojité kužely, těsnění svařovacích kroužků, kroužkové spoje nebo těsnicí čočky.

Výpočty těsnicích spár

 • podle DIN EN 1591-1
 • DIN EN 13445 a DIN EN 13480
 • KTA 3211.2 (silový bočník)
 • ASME, oddíl 8, divize I a divize II
 • Výpočtová specifikace KLINGER Kempchen pro pravoúhlé přírubové spoje
 • Výpočtová specifikace KLINGER Kempchen pro přírubové svařované spoje s kruhovým průřezem
 • Utahovací momenty pro montáž přírubových spojů
 • Výpočtové ověření těsnosti podle TA-Luft / VDI 2290
 • Návrh a výpočet upnutých trubkových plechů podle výpočtové specifikace KLINGER Kempchen nebo DIN EN 1591-1
Konstruktion 3