METALURGICKÉ ANALÝZY

Hledání a rozpoznávání příčin

U kovových těsnění, zejména u těsnění svařovacích kroužků, dochází často k poškození v podobě trhlin. Analýzou mikrostruktury kovových materiálů lze vyvodit závěry o výrobních procesech nebo tepelném zpracování či fyzikálních a chemických vlastnostech. K lokalizaci příčin vzniku trhlin nebo k posouzení kvality svarového spoje využíváme kvalifikované a akreditované zkušební laboratoře v našem oboru. V rámci šetření předáváme poškozené díly příslušným laboratořím a organizujeme zpracování šetření od přípravy vzorků až po odsouhlasený zkušební protokol.

Menší zkoušky, jako je měření tvrdosti nebo topologické zkoumání poškozených těsnicích prvků a povrchů, provádíme ve vlastních laboratořích.