EQUIPMENT PROCUREMENT SERVICES (EPS) – SLUŽBY KOMPLEXNÍHO SERVISU A DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

KKLINGER EPSfull a KLINGER EPSsmart

Společnost KLINGER Kempchen GmbH se svým týmem inženýrů KLINGER je vám již známa jako kompetentní a flexibilní partner v oblasti řešení problémů s netěsnostmi. Inženýrské znalosti a týmové zkušenosti jsou naším základem pro efektivní řešení problémů.

Rádi bychom vám doporučili naše know-how i bez předchozího úniku. I když máme rádi výzvy k řešení úniků – nemělo by větší smysl únikům předem předcházet?
Mnoho nových zařízení neprojde zkouškou pevnosti v rámci přejímky do výroby. Těsnicí spoje často začnou prosakovat ještě před dosažením požadovaného zkušebního tlaku. Jiné přístroje nebo těsnicí spoje začnou netěsnit hned při prvním uvedení do provozu a často to tak zůstane.

Příčinou většiny jevů netěsnosti jsou zvolené konstrukční předpisy. Mnoho známých předpisů, jako je AD 2000, DIN EN 13445 nebo ASME oddíl VIII div. 1, se zaměřuje na pevnostní návrh. Komponenty navržené podle těchto předpisů jsou dostatečně dimenzovány pro plánované tlakové a teplotní podmínky, ale nezohledňují zabezpečení zařízení s ohledem na spolehlivou funkci.

Nejen předpisy pro navrhování zařízení vykazují nedostatky, pokud jde o těsnost a funkčnost: mnozí projektanti také přeceňují nebo podceňují vybraná těsnění nebo těsnicí systémy. Zejména v případě kritických mezí použití často chybí důležité zkušenosti a správná metoda výpočtu kolem funkce těsnění.

Místo časově a finančně náročného hledání řešení vás raději přesvědčíme o lepším řešení pro oblasti přístrojů a nádob: naše služba KLINGER EPSfull nebo KLINGER EPSsmart.

Využijte našich kompletních a hlubokých odborných znalostí v oblasti konstrukce a výroby přístrojů! Známe nejen technické a konstrukční problémy, které vznikají zejména v hraničních oblastech, ale také jejich technická řešení. Proto rozdělujeme naše služby do dvou oblastí odbornosti: KLINGER EPSfull a KLINGER EPSsmart.

KLINGER EPSfull nebo KLINGER EPSsmart – srovnání

KLINGER EPSfull:
Potřebujete nový stroj nebo kontejner? Žádný problém! Rádi vám je dodáme na místo instalace.

KLINGER EPSsmart:
Nabízíme vám naše kompletní a hluboké odborné znalosti v oblasti poptávání, navrhování a výroby přístrojů a nádob.

Příprava specifikace poptávky s ohledem na vaše požadavky a optimalizace naším technickým týmem – poptávka po zařízení u schválených a speciálně vybraných výrobních společností – vyhodnocení nabídek a porovnání cen – kompletní podpora a zodpovědné řízení všech procesů až po převzetí a dodání konečného výrobku.

Jeden kontakt: tým inženýrů společnosti KLINGER Kempchen GmbH. Vaše výhoda: Sjednocení všech povinností do jedněch rukou a využití technicky nejvyspělejšího řešení.

Sami se rozhodnete, která alternativa je pro vás tím nejlepším řešením. Ať už si vyberete jakoukoli službu: Máte vždy naprostou transparentnost, pokud jde o výkresy a dokumenty, ceny a dodací lhůty.

Na naše služby klademe nejvyšší nároky a nabízíme nejvyšší flexibilitu v kombinaci s nejvyšší transparentností, jasnými výsledky bez překvapení a dodržováním všech požadavků a harmonogramů.

Rozšíření našich služeb o oblast přístrojů a kontejnerů z nás činí efektivního partnera pro průmysl.

Srovnání výkonu

PředimenzováníKLINGER EPSfullKLINGER EPSsmart
Výběr stavebních předpisů (Design Code)ticktick
Předběžný výběr hlavních materiálů a alternativticktick
Vytvoření specifikace požadavku na základě požadavku zákazníkaticktick
Předdimenzování a skicování
(plášť, trysky, příruby, trubkový plech, stabilita atd.)
tickx
Analýza koroze a posouzení životnostitickx
Zohlednění zvláštních zatěžovacích stavůtickx
Komerční zpracováníKLINGER EPSfullKLINGER EPSsmart
Výběr potenciálních výrobců / producentů
po konzultaci se zákazníky
ticktick
Poptávky na vybavení od vybraných
Výrobci / producenti
ticktick
Podpora při dotazování v případě dotazů od výrobce/producentaticktick
Hodnocení nabídek / porovnání nabídek
Transparentní projednání nabídky se zákazníky
ticktick
Zadání zakázky / vyjednávání o smlouvětickx
Objednání / uvedení zařízení do provozu
(Výrobce ve smyslu směrnice PED 2014/68/EU))
tickx
Technické zpracováníKLINGER EPSfullKLINGER EPSsmart
Podpora návrhu od společnosti KLINGER Engineering (dotazy,
řízení změn, sledování termínů)
ticktick
Design Review KLINGER Engineering (zejména pro těsnění resp.
přírubové spoje; revize vybraných hlavních součástí)
ticktick
Posouzení návrhu KLINGER Engineering (všechna těsnění nebo přírubové spoje;
kontrola všech hlavních součástí)
tickx
Příprava projektové dokumentace pro předběžnou kontrolu
(Inspekční agentura NoBo/ASME)
tickx
Koordinace / monitorování předběžné inspekce
(Inspekční agentura NoBo/ASME)
tickx
Schvalování výrobních dokumentů společně se zákazníkyticktick
Úvod Pořizování, testování a výroba materiálůtickx
Zprávy o pokroku a sledování termínůticktick
Zprávy o výrobě a zajištění kvalityticktick
Koordinace přijetítickx
Dodávka a vykládkatickx
Instalace, montáž a upevněníNa vyžádáníx